บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด VERY NARROW AISLES & POWERED PALLET

Very Narrow Aisles (VNA) และ Powered Pallets ของ แบรนด์ BT ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ๆจำกัด และสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น

SPACE INCREASE
SPEED UP
SAFE WORKPLACE

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ