สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (SAS)

บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดขอขอบคุณสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ รถฟอร์คลิฟท์ที่มีระบบความปลอดภัย SAS (System of Active Stability) ของเรา
ที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถรวมถึงความเสียหายกับตัวสินค้า
ระบบ SAS (System of Active Stability) โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย

ระบบควบคุมการทรงตัวตัวล้อหลังแบบแอคทีฟ
ระบบควบคุมเสารถยกแบบแอคทีฟ
ระบบควบคุมระดับงาของรถยกอัตโนมัติ
ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ