3HFW6

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 600
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 400
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 875
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1095
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1925
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1185
ความสูงของเสายก (mm) 3000

VIDEO

SERIES SPECIFICATIONS

Model 3HFW6 3HFW9
ประเภทของรถ Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 600 900
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 400 400
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 875 875
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1095 1245
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1925 1935
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1185 1335
ความสูงของเสายก (mm) 3000 3000
Detail Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ