รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7LS ซีรีย์

The 7LS is the revolutionary upgrade from the proven classic 7L series, improving performance reliability and durability its compact size and revised rear axle enables better maneuverability in tight space, faster and smoother simultaneous operations in steering, lifting and tilting; and redesigned counterweight with up to 40% more airflow enhanced heat dissipation and can withstand harsher working environment.

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7LS ซีรีย์เครื่องยนต์ดีเซล MORE DETAILS

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7LS ซีรีย์เครื่องยนต์ดีเซล

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7LS ซีรีย์เครื่องยนต์เบนซิน MORE DETAILS

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7LS ซีรีย์เครื่องยนต์เบนซิน

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ