รถฟอร์คลิฟท์ Counter Balanced อัตโนมัติ

โมเดล OAE120CB มีการนำ support arm ออกเพื่อช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในการยกพาเลทขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือด้านยาว พาเลทชนิดเปิดหรือปิดก็สามารถยกได้

แสดง %d รายการ

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ