อยากรู้ไหมว่า “การขนถ่ายสินค้าในแนวราบแบบระบบอัตโนมัติ” ส่งผลดีต่อคลังสินค้าของคุณอย่างไร (Autopilot & AGV)

คุณต้องการเปลี่ยนการขนถ่ายสินค้าในแนวราบให้เป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่?

  ตอนนี้คุณอาจจะตระหนักถึงความสำคัญของการขนถ่ายสินค้าในแนวราบในคลังสินค้าที่สะดวกมากขึ้นแล้ว แต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าระบบการขนถ่ายสินค้าในแนวราบนี้กลายเป็นระบบอัตโนมัติหน้างานจำนวนมากที่มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆ เช่น การยกสินค้าขึ้นลงตามจุดต่างๆ หรือการขนถ่ายสินค้าไปยังจุดเดิมๆ อยู่ตลอดทั้งกะการทำงาน อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการสำหรับคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันนี้เครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัตินั้นมีหลากหลายประเภท รวมถึงAGV หรือ รถขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ ดังนั้นการใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนและให้พนักงานที่มีฝีมือไปทำงานชนิดอื่น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจาก ช่วยลดต้นทุนเรื่องแรงงานและลดความผิดพลาดในการทำงานลงให้เป็นศูนย์ได้

โซลูชั่นที่เราแนะนำ

  เราขอแนะนำรถขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ “ Automated Guided Vehicle (AGV) ” เพื่อทำให้คลังสินค้าของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

การขนถ่ายสินค้าในแนวราบแบบอัตโนมัติ

  Automated Low-Lifter Truck
  – Up to 2.5 t load capacity
  – Optional with 2.4 m fork length
  – Max speed of 2.2m/s
  – Long-distance pallet transport

AGV

4CBTR/4CBTYR

  คลิกเพื่อชม Catalog 4CBTR/4CBTYR Catalog

TUG-CART

  คลิกเพื่อชม Catalog TUG-CART Catalog

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ