AS/RS Rack Sorter ใช้พื้นที่จัดเก็บแค่เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบ Rack ธรรมดา

Company Name
Position
Name
Product ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS

VIDEO

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ