บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รถไฟฟ้าอัตโนมัติ (AGV KEY CART)

รถไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ รถ AGV Key Cart
เป็นการเปลี่ยนวิธีการขนถ่ายและจัดเรียงสินค้าบนรถเข็นแบบเดิมให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

มี Key cart ทั้งหมด 2 รุ่นตามลักษณะการใช้งาน
Standard type :ใช้บรรทุกหรือลากจูง
Tow type :สำหรับลากจูงเท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ