เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย (SDGs)

The Sustainable Development Goals (SDGs)

    SDGs หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนระดับโลก” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า จะไม่มีความยากจนอีกต่อไป จะปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก และทำให้มั่นใจว่าในปี 2030 ทุกคนบนโลกจะมีแต่ความสงบและความยั่งยืนดังนั้นนโยบาย SDGs ทั้ง 17 หัวข้อ จึงได้รับการบูรณะเพื่อชี้นำองค์กรต่างๆ ให้สร้างสมดุลแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การที่จะตอบรับต่อนโยบาย SDGs นี้องค์กรจำนวนมากได้พัฒนาในหลากหลายประเด็น เช่น การพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการใช้พลังงาน เป็นต้น เครื่องมือช่วยทุ่นแรงในคลังสินค้า เช่น รถฟอร์คลิฟท์ แฮนลิฟท์ นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและผลิตผลของคลังสินค้า อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้เข้ากับนโยบายดังกล่าวได้เช่นกัน เพื่อการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่โซลูชั่น” อย่างแท้จริง เราจึงได้ลงทุนลงแรงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเวลานานเพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของ “เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนระดับโลก”

แนวทางที่เราแนะนำ

    เราขอแนะนำ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อนาคตของคุณ!!

เส้นทางแห่งการสร้างเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

    คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า มาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่คุณรู้ไหมว่าโตโยต้าได้คิดถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกของเรามาเป็นเวลานานมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว เราจึงได้ลงทุนลงแรงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเวลานาน เพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของ “เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนระดับโลก”และเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อคอยช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเพราะเราคือ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่โซลูชั่น”

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ