อยากรู้ไหมว่าการที่ “มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น” ส่งผลดีต่อคลังสินค้าของคุณอย่างไร (Reach Truck)

คุณต้องการลดพื้นที่ของช่องทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้าและเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้มากขึ้นหรือไม่?

  ถ้าคุณกำลังมีพื้นที่ของช่องทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้าที่กว้างเกินไป และมีชั้นวางสินค้าที่ไม่สูงเท่าไร คุณอาจจะสงสัยว่าคุณสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพของพื้นว่างในช่องทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า หรือใช้ พื้นที่ว่างเหนือชั้นวางสินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ได้อย่างไร หนึ่งในโซลูชั่นที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือการลดพื้นที่ว่างระหว่างชั้นวางสินค้า และเพิ่มจำนวนชั้นของชั้นวางสินค้าให้สูงขึ้น เพื่อจัดเก็บสินค้าได้มากกว่าเดิม แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ พื้นที่ระหว่างชั้นวางสินค้า และชั้นวางสินค้าที่สูงขึ้นนั้น ต้องใช้รถยกชนิดหนึ่งร่วมด้วย

โซลูชั่นที่เราแนะนำ

  เราขอแนะนำรถยกประเภท “ Reach Trucks ” เพื่อช่วย “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้าของคุณให้มากยิ่งขึ้น”


  อยากรู้ไหมว่าการที่ “มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น” ส่งผลดีต่อคลังสินค้าของคุณอย่างไร (AS/RS)

คุณรู้ไหมว่ารถยกประเภท “ Reach Trucks ” สามารถเพิ่ม“ประสิทธิภาพในการจัดเก็บในคลังสินค้าของคุณได้ด้วย”

 • ช่องทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้าที่กว้างเกินไป ?
  1. รถฟอร์คลิฟท์ : พื้นที่ระหว่างชั้นวางสินค้าที่ 3,600mm.

   Reach Truck สามารถใช้งานในพื้นที่ที่แคบกว่าได้อย่างสะดวกสบาย
   พื้นที่ระหว่างชั้นวางสินค้าที่ 2,470mm.
   *รถยกขนาด 2 ตัน
   คุณสามารถประหยัดพื้นที่ไปได้ถึง 1,130mm.

 • พื้นที่ด้านบนชั้นวางสินค้าที่ไม่ได้ใช้ ?
  1. รถฟอร์คลิฟท์ : ยกสูงได้ที่ 6,000mm.

   Reach truck : ยกสูงได้ที่ 13,000mm.
   *รถยกขนาด 2 ตัน
   คุณสามารถยกได้สูงกว่าเดิมถึง 7,000mm.

ระบบความปลอดภัยของ Toyota

  System of Active Stability
  ระบบควบคุมความเสถียรนี้สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในคลังสินค้าระหว่างเบรกหรือขับเคลื่อนรถยกบริเวณพื้นที่เปียก

ระบบความปลอดภัยของ BT

  Transitional Lifting Control (TLC)
  ระบบนี้สามารถยกสินค้าจากพื้นขึ้น หรือยกสินค้าลงได้อย่างคล่องตัวและมีความเสถียรเป็นอย่างมาก ป้องกันไม่ให้สินค้าขยับเขยื้อนหรือตกหล่นระหว่างยกสูง

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ