Backet Type

SPECIFICATION

ประเภท Bucket type
ความสามารถในการรับน้ำหนัก (Ton) 50 kg
ความสูง (m) 10

SERIES SPECIFICATIONS

Model Backet Type
ประเภท Bucket type
ความสามารถในการรับน้ำหนัก (Ton) 50 kg
ความสูง (m) 10
Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ