รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า VRE ซีรีย์

Man-down VNA truck.

มีส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญมาจาก Reach truck รุ่นยอดนิยมอย่าง RRE ที่มีผู้ใช้งาน
อยู่ด้านล่าง มีการออกแบบงาให้เหมาะสมกับหน้างานที่มีความแคบ ทำให้สามารถทำงาน
ได้อย่างคล่องตัว

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ