รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7L ซีรีย์

The large 5T – 10T 7L series are strong, durable, offering proven safety, comfort and superior performance. The combination of standard electronic throttle control, full hydraulic steering system, and automatic dual speed transmission provides leading performance and making handling large forklifts a breeze.

The electric counter balanced 7L series Built with simplistic design in mind, CT Power’s 7L electric forklifts are quiet, compact with small turning radius, and offers great handling. With customized algorithms, the 7L electric forklifts offers impressive performance, especially on slopes. The forklifts are easy to maintain and have proven dependable and reliable. The 3-wheel models are especially suitable for narrow aisles and tight spaces.

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7L ซีรีย์เครื่องยนต์ดีเซล MORE DETAILS

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7L ซีรีย์เครื่องยนต์ดีเซล

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7L ซีรีย์ไฟฟ้า MORE DETAILS

รถฟอร์คลิฟท์ CT Power 7L ซีรีย์ไฟฟ้า

Showing 1–12 of 16 results

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ