ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ Pallet Type

คลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้พื้นที่ว่างด้านบนให้เป็นประโยชน์ ลดพื้นที่วางชั้นจัดเก็บสินค้าลงได้ 1/3 ทำงานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้

แสดง %d รายการ

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ