รถขนย้ายแนวราบอัตโนมัติ Keycart

รถลากจูงเคลื่อนที่ตามแถบแม่เหล็ก สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าย ด้วยโปรแกรม Excel เหมาะสำหรับงานลากจูงในเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ