รถขนย้ายแนวราบอัตโนมัติ Tugger

รถลากจูงสินค้ามี 2 ชนิดคือ ชนิดนั่งและชนิดยืน สะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ที่ใช้ภายในอาคารและควบคุมด้วยพนักงาน ที่ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

แสดง %d รายการ

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ