รถลาก Towing อัตโนมัติ

โมเดล TAE500 เป็นชนิดรถลากอัตโนมัติซึ่งสามารถทำงานแบบ Milk Runs ได้เป็นอย่างดี
สามารถเกี่ยวและปลดตัวเกี่ยวกับรถลากสินค้าได้อัตโนมัติ สามารถตั้งค่าให้หยุดหรือเคลื่อนที่ไปยัง
สถานีต่างๆ ได้ตามต้องการ

แสดง %d รายการ

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ