รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ Reach อัตโนมัติ

Autopilot สามารถจัดเก็บและเข้าถึงสินค้าได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำภายในพื้นที่ชั้นวางสินค้า
ด้วยโมเดล RAE ขนาด 1.6-2.5 ตัน ที่มี load support เพื่อช่วยในการยกได้อย่างคล่องตัวและสามารถมองเห็นตำแหน่งในการยกได้อย่างดี ทำให้สามารถยกได้ถึง 10 เมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ