SenS+ (Smart Environment Sensor plus)

พบกับ SEnS+ เทคโนโลยีขั้นสูง

  เพิ่มความปลอดภัยให้สูงสุดให้กับผู้ปฏิบัติงาน ช่วยหลีกเลี่ยงการชนกับสิ่งกีดขวาง
  อุบัติเหตุจากการชนผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นในขณะที่รถถอยหลัง
  อุปกรณ์ SEnS+ จะช่วยตรวจจับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นและสิ่งกีดขวางโดยแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟกระพริบ พร้อมด้วยการควบคุมความเร็ว

High-performance stereo camera

  การออกแบบเฉพาะสำหรับรถยกเพื่อตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหลังรถยก

การแจ้งเตือน

  การแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟ 3 ระดับ ตามระยะห่างของสิ่งกีดขวาง
  ช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วย การปรับระยะการแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่และควบคุม เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

การควบคุมความเร็วเมื่อตรวจจับ

  มีการแจ้งเตือน 3 ระดับ โดยแตกต่างกันตามระยะของเป้าหมาย, ความเร็วในการขับ และมุมเลี้ยว

เริ่มต้นการทำงาน

  ผู้ขับรถยกจะได้รับการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางทางด้านหลังก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนที่ แต่ถ้าหากผู้ขับรถยกพยายามที่จะถอยในขณะที่กำลังตรวจจับสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของรถจะถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ