อย่าพลาด!!! รับ POWER BANK ฟรี เพียงตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายสำหรับใช้รถ AGV

หากคุณต้องการก้าวไปสู่…… Smart Factory ก้าวแรกสู่ระบบอัตโนมัติ ไปกับ AGV Key Cart

อย่าพลาด!!! กับกิจกรรม
เพียงตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายสำหรับใช้รถ AGV
รับ TOYOTA Power Bank ฟรี!!
ระยะเวลาร่วมสนุก 1 – 31 ธันวาคม 63 เท่านั้น

เงื่อนไขกิจกรรม AGV Key Cart

1. กติกาการร่วมกิจกรรม AGV KEY CART : The 1st Step towards Automatic System
ผู้ร่วมสนุกจะต้องปฏิบัติตามกติกาถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
1.1) เฉพาะลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายสำหรับใช้รถ AGV และส่งแบบสอบถามของบริษัทคืนเท่านั้น
ที่จะได้รับ power bank จำนวน 1 อัน ต่อ 1 แบบสอบถาม ต่อ 1 บริษัท โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือมอบให้เมื่อไปสำรวจหน้างาน

2.วันและเวลาร่วมกิจกรรม
2.1) ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 สิ้นสุดกิจกรรม 31 ธ.ค. 63

3. เงื่อนไขการรับรางวัล
3.1) การตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บริษัทเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับ Power bank
3.2) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามมายังบริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ฝ่ายการตลาดเบอร์โทร 02-4949-155 ต่อ 103
3.3) ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการบันทึกข้อมูลของท่านที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปไช้เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอยู่ภายใต้การดุลยพินิจของบริษัท
ผู้ที่ร่วมกิจกรรม AGV ถือว่ายอมรับในข้อตกลง กติกา และเงื่อนไขกิจกรรมที่ระบุไว้ทุกประการ
คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

รับความคุ้มค่ามากขึ้นที่ TheOneBet โดยการเปิดแพลตฟอร์มเดิมพันฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ