บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ

หนึ่งในการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง Key Cart ของโตโยต้า และ BT Hand pallet
เป็นการทำงานร่วมกันอย่างลงตัว และเพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มากขึ้นโดยมีจุดเด่นสำคัญ 3 อย่างคือ SOS หรือ

S ► Setting ง่าย
O ► Operation ไว
S ► Safety หายห่วง

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ