อยากรู้ไหมว่า“การขนถ่ายสินค้าในแนวราบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว”ส่งผลดีต่อคลังสินค้าของคุณอย่างไร (รถลากพาเลทไฟฟ้า)

คุณต้องการลดการใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่ในการทำงานโดยการพัฒนาการขนถ่ายสินค้าในแนวราบหรือไม่?

  คลังสินค้าทั่วไปจะมีเครื่องมือทุ่นแรงหลากลายประเภทในการช่วยขนถ่ายสินค้าเพราะเครื่องมือแต่ละประเภทก็จะมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดตามแต่ประเภทนั้นๆอย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านั้นก็ยังมีการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์อยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้การทำงานในภาพรวมลดประสิทธิภาพลง ตัวอย่างเช่น การใช้แฮนด์พาเลทจำนวนมากเกินไปสามารถทำให้พื้นที่การทำงานลดลงได้ การใช้รถฟอร์คลิฟต์ทำงานในพื้นที่การขนถ่ายสินค้าแนวราบอาจเป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสมและทำให้เกิดการใช้พลังงานและพื้นที่ใช้งานที่เกินจำเป็น ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่เรียกว่า Powered Pallet หรือ แฮนด์พาเลทไฟฟ้า เข้ามาช่วย มีทั้งแบบเดินตามและมีแพลตฟอร์มให้ยืนขับ ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ตรงโจทย์กับพื้นที่การขนถ่ายสินค้าในแนวราบโดยตรง ทำให้ประหยัดพลังงานและเพิ่มพื้นที่ในการทำงานได้

โซลูชั่นที่เราแนะนำ

  เราขอแนะนำรถลากพาเลทไฟฟ้าแบบเดินตาม “Powered Pallet” เพื่อช่วย “ประหยัดพลังงานและเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน” ให้แก่คลังสินค้าของคุณ

คุณรู้หรือไม่ ?

  งาเดี่ยว
  เราเชื่อว่าคุณคงจะคุ้นเคยกับงาคู่แบบปกติแต่คุณเคยเห็น งาเดี่ยว หรือไม่งาชนิดนี้มีขนาดกว้างและมีการออกแบบที่เฉพาะตัวเพื่อขนถ่ายสินค้าที่ยากต่อการใช้งาคู่แบบปกติเช่น การขนถ่ายตะกร้าเหล็ก เป็นต้น

  งาคู่ยาว
  งาชนิดพิเศษอีกแบบหนึ่งคือ งาคู่ยาว หรือ งาเสริมมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน โดยยกพาเลทจำนวน 2 พาเลทได้พร้อมกันทั้งนี้การจะเลือกใช้งาแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เหมาะสมกับหน้างานด้วย

  ถ้าคุณอยากรู้ว่า “การขนถ่ายสินค้าในแนวราบที่เป็นแบบระบบอัตโนมัติ เป็นอย่างไร” คลิกลิ้งค์นี้ได้เลย! อยากรู้ไหมว่า“การขนถ่ายสินค้าในแนวราบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว”ส่งผลดีต่อคลังสินค้าของคุณอย่างไร (BT Powered Pallet)

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ