เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย สำหรับประเทศไทย

ความปลอดภัยเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมากสำหรับคลังสินค้า โรงงาน และพื้นที่หน้างานต่างๆ

  รถฟอร์คลิฟท์ทำให้การยกสินค้าและพาเลทเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ ความสามารถของรถฟอร์คลิฟท์ทำให้งานต่างๆ ในคลังสินค้า และหน้างานอีกหลากหลายประเภทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามรถฟอร์คลิฟท์ก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันดังนั้นการฝึกขับรถฟอร์คลิฟท์จึงเป็นทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ แต่ความสามารถที่ช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่มาจากตัวรถฟอร์คลิฟท์เองนั้นสำคัญยิ่งกว่า เพื่อการเป็น“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่โซลูชั่น” อย่างแท้จริง เราจึงได้ลงทุนลงแรงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเวลานานเพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยให้แก่คลังสินค้าของคุณ

แนวทางที่เราแนะนำ

  เราขอแนะนำ “เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คลังสินค้าของคุณ!!

เทคโนโลยี AI เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

  AI Recorder
  – ตรวจจับคนเดินเท้าที่อยู่ในบริเวณแบบ Realtime
  – เสียงแจ้งเตือนทั้งคันขับและพนักงานในบริเวณใกล้เคียง
  – บันทึกวิดีโอของอุบัติเหตุไว้สำหรับตรวจสอบในภายหลัง

ตัวช่วยแจ้งเตือนเพื่อให้หน้างานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  SenS+
  – ตรวจจับคนเดินเท้าหรือวัตถุต่างๆ ที่อยู่ตามหน้างาน
  – ควบคุมความเร็วของรถฟอร์คลิฟท์โดยอัตโนมัติ
  – แจ้งเตือนเมื่อขับถอยหลัง

เซนเซอร์ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อตรวจจับอันตราย

  SpotME
  – ตรวจจับคนเดินเท้าหรือวัตถุต่างๆ ที่อยู่ตามหน้างาน
  – จะมีสัญญาณเตือนก่อนจะเกิดอันตรายขึ้น
  – ลดการเกิดอุบัติเหตุจากจุดอับสายตา

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ