อุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดสำหรับหน้างานที่แตกต่างกัน

การเลือกใช้งานอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับหน้างานจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

  อุปกรณ์เสริมของรถฟอร์คลิฟท์ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้ได้กับหน้างานหลากหลายประเภท ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดผลิตผลที่มากยิ่งขึ้น ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า ช่วยแบ่งเบาภาระน้ำหนักที่เกิดกับตัวรถฟอร์คลิฟท์ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการทำงานของผู้ขับขี่อีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำผู้ประกอบการก็คือความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานในบริเวณนั้น ดังนั้นการมีอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของตัวผู้ขับขี่และช่วยลดอุบัติเหตุในบริเวณรอบข้าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้หน้างานที่มีลักษณะพิเศษต้องมีการใช้อุปกรณ์เสริมของรถฟอร์คลิฟท์ควบคู่ไปด้วยหากคุณมองเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์เสริมแล้วนั้น เราก็ไปดูอุปกรณ์เสริมสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้ในส่วนถัดไปนี้เลย

โซลูชั่นที่เราแนะนำ

  เราขอแนะนำ อุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิด สำหรับหน้างานที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในคลังสินค้าของคุณ

หน้างานบางประเภทที่คุณคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญ อาจต้องการอุปกรณ์เสริมของรถฟอร์คลิฟท์มาช่วยก็ได้


อุปกรณ์เสริมรถฟอร์คลิฟท์ขั้นพื้นฐาน

  Side Shift Fork
  การทำงาน แผงงาสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้
  หน้างาน หน้างานที่ต้องเคลื่อนย้ายพาเลทไปด้านข้างบ่อยๆ
  ประโยชน์ สามารถเคลื่อนย้ายพาเลทไปมาสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  Hydraulic Fork Shifter
  การทำงาน งาสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้เข้ากับช่องเสียบงาบนพาเลท
  หน้างาน หน้างานที่มีพาเลทหลากหลายขนาดและมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด
  ประโยชน์ ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องลงจากตัวรถเพื่อมาปรับงา

  หน้างานหลายประเภทที่มีสินค้าหลากชนิดนั้นก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมขั้นสูงเพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ลานไม้ โรงงานม้วนกระดาษ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อหน้าที่แตกต่างกัน เราจึงขอนำเสนออุปกรณ์เสริมขั้นสูงอื่นๆ ในส่วนถัดไป

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ