70% ของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมมาจากความผิดพลาดของผู้ปฎิบัติงาน

* อ้างอิงจาก US. National Safety Council

  อุบัติเหตุในอุตสาหกรรมอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม
  การให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมการขับรถยกอย่างปลอดภัยช่วยให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงได้ 25-30%*
  *อ้างอิงจาก Occupational Safety and Health Administration

มาตรฐานการฝึกอบรมระดับโลก

  ฝึกอบรมฟอร์คลิฟท์
  ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านรถยกกว่า 60 ปี ของโตโยต้า เราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ ในทุกเส้นทางการขับขี่อย่างปลอดภัย

Training Course

 1. การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (ใบอนุญาต 3 ปี)
 2. – ลูกค้าทั่วไป
  – ลูกค้าที่ซื้อรถยกจากโตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์

 3. การฝึกทบทวนการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ใบอนุญาต 2 ปี)
 4. – ลูกค้าที่ซื้อรถยกจากโตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์

 5. การฝึกอบรมแบบอื่นๆ
 6. – ผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยก
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

คุณรู้หรือไม่? การควบคุมประสิทธิภาพรถยกในหลายๆพื้นที่ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

  I Site
  I_Site คือคำตอบสำหรับคุณ !
 • ผลผลิต
  1. I Site
   ข้อมูลแบบ Real Time จะทําให้ผู้ดูแลสามารถควบคุมสถานะ ในการทํางานต่างๆ เช่น ผู้ขับรถ รถยก และแบตเตอรี่ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะต้องดูแลรถยก ในหลายพื้นที่ก็ตาม
 • ความปลอดภัย
  1. I Site
   เมื่อรถยกเกิดการปะทะระบบจะแจ้งเตือนผ่านระบบแบบ Real Time ทําให้สามารถจัดการระบบรถยกได้ดีขึ้น รวมถึงรับรู้สถานะของรถยกในขณะนั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  1. I Site
   ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและจัดการสถานะแบตเตอรี่ ว่ามีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถทําให้ขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน
 • ต้นทุน
  1. I Site
   เมื่อการทํางานในภาพรวมมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยระบบ I_Site จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง เนื่องจากอุบัติเหตุที่ลดลงทำให้การทํางานของรถยกเต็มประสิทธิภาพ

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ